Jeg vil med

Jeg vil med

Inden du læser videre, skal jeg understrege at sejlads er en af de dejligste ferieformer jeg kender til. Det er en af de bedste måder at rejse sammen med andre på, og så får man samtidig mulighed for at komme steder hen, man ellers ikke har mulighed for. Og det bedste af det hele, er at det sker i et adstadigt tempo. Alting foregår i solrige omgivelser med varmt vand og  bare tæer.

Inden du træffer den endelige beslutning, så læs nedenstående afsnit om livet ombord og vurder om du kan se dig selv i det.

Sådan lever vi ombord

Livet ombord fungerer som et minisamfund. Alle bidrager aktivt ind i fællesskabet og alle når, i løbet af et togt, at løfte alle opgaver. Det kan være alt fra madlavning, opvask, skure dæk, stå ved roret, sætte sejl, være dagens turguide m.v. Skipper laver en turnus sådan at arbejdet bliver så ligeligt fordelt, som muligt. Skibet har 4 kahytter og du deler derfor kahyt med en anden. Pladsen i kahytter er trang og man skal være forberedt på, at privatliv er nærmest ikke eksisterende. (En del af charmen).

Man skal ikke forvente samme levestandard ombord, som derhjemme. Vi er begrænset af, at alt hvad vi skal bruge til hverdag, skal opbevares på den trange plads. Det betyder bl.a. at varme bade og tøjvask, er en luksus vi kun har, når vi ligger i havn.

Når vi sejler eller ligger for svaj, vasker vi os i havet og tøjvask forsøger vi helt at undgå. Alternativt kan man nå langt med saltvand. Ligeledes er toiletbesøg en lidt anden oplevelse, end du normalt er vant til. Vi kan nemlig ikke være sikre på at udlejningsbåden er udstyret med en greywater tank (septitank), hvilket betyder at alt ens gøren og laden på toilettet, ryger direkte ud i vandet. Det har især betydning, hvis vi ligger stille og vi f.eks. ligger og bader. Her er man nødt til at give besked til de badene.

Hvem kan tage med?

I udgangspunktet er der ingen egentlig ramme for, hvem der kan tage med. Men vigtigt er dog at du er nogenlunde fysisk mobil og kan deltage i alle pligter ombord. F.eks.  sætte sejl, gøre rent m.v.

Fun on SUP

Der er ingen krav til alder, men det kan være en fordel, hvis du har været ude at rejse på egen hånd før og er vant til at stå på egne ben. 

Og sidst og vigtigst er, at du er nysgerrig, socialt anlagt og er god i fællesskaber. Vi lever utrolig tæt og det er derfor vigtigt at du er rummelig og giver plads til alle og alles forskelligheder.

Har du det meget svært med at tingene ikke bliver gjort på din måde, eller kan du allerede nu se en konflikt i, at din bofælle har en anden tilgang til orden i jeres kahyt, end dig, er dette ikke lige din type ferie.

Økonomi

Solnedgang over Skradin

Pris på turen ses under det enkelte togt. Se togter for nærmere info.

Økonomi er, ligesom alt andet ombord, et fælles anliggende. Alle deler fællesudgifter ligeligt. Fællesudgifter dækker over mad, brændstof, havnepenge og alle andre udgifter der kan betragtes som udgifter til fællesskabet. Hvis det er indkøb af div. udstyr til turen så som pynt, badedyr o.l. som ikke er en nødvendighed, aftales det med alle ombord, inden det indkøbes på fælleskontoen. Kan der ikke opnås enighed, træffer skipper den endelige beslutning. (Har dog aldrig været nødvendigt).

Betaling af udgifter foregår i udgangspunktet via WeShare appen (app udviklet af MobilePay). 

Depositum

Ved tilmelding til turen, indbetales 30% af det samlede beløb som et depositum. Hvis man bliver nødt til at springe fra, bliver depositummet kun tilbagebetalt, såfremt skipper formår at finde en anden til at overtage pladsen.

Restbeløb

I dear you to jump!Restbeløbet bestående af 70% af det samlede beløb skal senest indbetales 10 uger før afrejse. Er man nødt til at melde afbud efter det fulde beløb er betalt, tilbagebetales dette ligeledes kun såfremt det lykkes skipper at finde en anden til at overtage pladsen. Grunden til det er at det er en privat rejse uden økonomiske interesser og at skipper hæfter personligt for restbeløbet ved frafald.

Ved crewchange vil vi forsøge at afregne brændstofforbrug så præcist som muligt imellem gammel og nyt crew. Madvarer o.l. til overs ved crewchange, afregnes kun ved store mængder.

Andre informationer

Det er intet krav at du har sejlet tidligere. Du skal nok nå at lære at sejle undervejs.


Calm waters - CroatiaMedicin:
 Har du kroniske lidelser, og/eller tager du medicin dagligt, skal skipper informeres om det allerede ved tilmelding. Han vil,  i samråd med dig, beslutte om det er foreneligt med at være gast. Det er vigtigt at du oplyser alle sygdomme, fysiske som mentale, hvilken medicin du tager, og hvor ofte du gør det, samt de eventuelle bivirkninger af medicinen. 

Rusmidler: Alle former for narkotika og andre euforiserende stoffer er totalt forbudt at indtage eller besidde som gast, både ombord og i land. Overtrædelse vil føre til øjeblikke afmønstring i nærmeste havn, uden nogen form for kompensation.

Rygepolitik: Det er tilladt at ryge ombord i læ side af båden, såfremt udlejningsselskabet tillader rygning.
Alkoholpolitik: Under sejlads nydes der ikke alkohol. Når vi ligger i havn eller for anker, må der gerne indtages alkohol.

Safety first!Sikkerhed: Alle bliver instrueret i bådens sikkerhedsudstyr ved ombordstigning. Der udover laver vi en teoretisk gennemgang af MOB (mand over bord) samt en praktisk øvelse, så snart forholdene er til det. Her udover bærer vi altid vest og livline efter mørkest frembrud, samt i hårdt vejr og på skippers anvisninger. I dagligdagen vurderer man selv, hvornår  man bør bære vest.

Andre nationaliteter: Vi elsker alle nationaliteter ombord. Jo flere jo bedre. Eneste krav er at du skal kunne engelsk eller dansk på et niveau så det ikke bliver en hindring i dagligdagen.

Er du i tvivl om du kan tage med, så giv Lars et ring inden.

Så finder i sammen ud af det.

Gode råd:

  • Hjælp på eget initiativ og gør livet sødt for dine medsejlere.
  • Vær nysgerrig og sug til dig. Spørg hellere en ekstra gang.
  • Ryd op efter dig. Rod avler rod og med så mange mennesker på så trang plads, går det stærkt. Så fjern dine personlige ejendele fra fællesarealerne og lad ikke badetøj og håndklæder ligge og flyde rundt omkring.
  • Vådt tøj hænges til tørre på søgelænderet og tages ikke under dæk.
  • Påføring af solcreme foregår på fordæk eller på agterperonnen. Ikke i cockpit eller under dæk, da det fedter hynder og teaktræ og efterlader mærker.
  • Man behøver ikke deltage i alle sociale aktiviteter, hverken ombord eller på land. Træk dig en gang i mellem hvis du har brug for det og giv skipper og evt. også crewet besked om at du har brug for lidt “mig tid”.
  • Vær til stedet når du er på vagt og hold behørig udkig. Bliver du usikker på en situation, informer da altid skipper. Eneste fejl du kan gøre ombord, er ikke at give skipper besked.
  • Fællesskabet er det vigtigste ombord. Vær derfor positiv og glæd resten af crewet. Det kan gøres på mange måder: Lav en gang pandekager, lav lidt gøgl og eller et skørt påfund, lav en optræden, konkurrence eller en leg, fortæl en røverhistorie fra de syv have, lav din aftensmad til en temafest, giv en ekstra hånd eller vis lidt ekstra kærlighed og omsorg. Fællesskabet er det der gør vores ture specielle og fantastiske.

Kontakt

Hvis du, efter at have læst ovenstående, tænker at det er da lige mig. Så kontakt mig via kontaktformularen øverst på siden eller ring til mig på 20272250.

Logo transp.

Tortuga sailing

Kontakt

Telefon: 20272250 Email: info@tortugasailing.dk